eurospin-viaggi.it

eurospin-foto.it

Area Fornitori

Ureditev

Skupina Eurospin posveča veliko pozornosti doslednemu spoštovanju zakonskih določil. Zavzema se za lojalno konkurenco, poštenost, integriteto, korektnost in delovanje v dobri veri pri spoštovanju zakonitih interesov do svojih kupcev, zaposlenih, poslovnih in finančnih partnerjev ter skupnosti, v katerih se Skupina Eurospin dnevno udejstvuje. Upravni odbor družbe Eurospin Italia S.p.A. in uprave njenih nadzorovanih družb so se tako odločili, da sprejmejo ta etični kodeks, ki jasno opredeljuje in širi načela ter vrednote, na katerih temelji kultura Skupine Eurospin.

Prenesi etični kodeks
obnašanja Eurospin
(.pdf 155kB)