Človeški viri

ZA DELO Z NAMI IZBERITE PODROČJE, KI VAS ZANIMA


DELO PRI NAS

Eurospin je mlado, dinamično podjetje, ki se stalno in hitro širi.
Odlikujemo se po duhu pripadnosti in zavedanju, da smo ekipa. Naši sodelavci so pri svojem delu prožni in so v vsakem trenutku odločno usmerjeni k doseganju rezultatov. Eurospin od nekdaj namenja pozornost človeškim virom in ponuja možnost vstopa na trg dela v okviru vodilnega italijanskega podjetja na področju diskontne prodaje.
Vsak delavec se pri nas počuti vključen v obsežen projekt in lahko v svoji poklicni karieri napreduje s prevzemanjem odgovornosti.

VKLJUČEVANJE V DELO

Naš sistem se stalno razvija, zato Eurospin neprestano potrebuje nove človeške vire na vseh stopnjah in za opravljanje vseh delovnih nalog v naših trgovinah po Sloveniji, distribucijskih skladiščih in v pisarnah na sedežu družbe. Osebje za trgovine izbira naša prodajna mreža, s pomočjo kadrovske službe, z individualnimi poglobljenimi pogovori s kandidati.
Od kandidatov se zahtevajo predvsem dinamičnost, prožnost, strokovnost in želja po poklicnem razvoju. Za hiter vzpon poklicne kariere pa so ključni volja, stalnost in trud posameznikov, saj smo naklonjeni razvoju kariere znotraj podjetja.
Idealni kandidat mora torej dokazati, da je pri delu aktiven z lastnimi pobudami, da ima izrazito sposobnost hitrega prilagajanja na spremembe in naravno predispozicijo za skupinsko delo.

IZOBRAŽEVANJE

Vsak zaposleni pri Eurospin bo sodeloval pri standardnem osnovnem izobraževanju s področja pravnih in inštitucionalnih poslovnih predpisov, predpisov s področja varnosti, higiensko-sanitarnih predpisov in pri izobraževanju s področja trgovine za motivacijo naših zaposlenih pri vsakodnevnem stiku s kupci. Z izobraževanjem Eurospin pridobivamo zvestobo naših sodelavcev in krepimo tehnično znanje ter človeške stike neposredno na prodajnem mestu. Začetno izobraževanje za novo zaposlene je šele začetek. Kasneje bodo sledile druge vrste in načini izobraževanja, glede na delovno mesto, ki ga delavec zaseda v podjetju in glede na področje, s katerim se bo ukvarjal.